Vårt bröllop

En fin bil kom och hämtade oss.

RR

Mer om denna dag finns att läsa om (och titta på) på vår websida om vårt bröllop.

Kommentera