Aquarium de Paris

Nästa ställe att besöka var Aquarium de Paris. Här kunde man titta på fiskar som finns i Seine och längs Frankrikes kuster eller vid deras kolonier.

FiskKarparna fick man klappa.

Karp

Kommentera