Vi lämnar Kapstaden

Vi lämnar Kaphalvön och åker österut över bergen. På bilden nedan syns False Bay.

False Bay

Kommentera