Intentia och Reuters

Som Ni säkert hört har Intentia polisanmält Reuters för data intrång, när Reuters publicerade deras kvartalsrapport två dagar i förväg. Reuters hävdar att detta var tillgänglig information från Intentias webplats, medans Intentia hävdar att den var skyddad av en 40 siffrig alfanumerisk kod.

Efter att ha undersökt Intentias webplats, så tror iallafall jag att det är Reuters som har rätt. Ifall man använder en browser som inte respekterar meta-tags, så kan man se deras ”hemliga” sidor och där står länkar till en massa dokument, inkusive den 40 sidiga koden.

Jag antar att det var så Reuters gjorde, och att Intentia var klantiga och la upp kvartalsrapporten för tidigt… (Har de några andra dokument där som de inte borde ha…)

Lämna ett svar